A recordar

(En castellano más abajo)

Abans de la sortida

· Inspecció de la bicicleta i recollida de documentació. Divendres 23 de 18:00 a 21:00 hores i dissabte 24 de 5:00 a 5:45 hores. Recomanem anar divendres per facilitar la puntualitat a la sortida. Cal portar la llicència federativa en vigor.

· Equipeu la bicicleta amb llums prou potents com per veure i ser vist. Heu de preveure també recanvi.

· Les bosses i motxilles que s'han de transportar als controls han d'estar ben tancades i identificades. Aquestes bosses arribaran al Velòdrom d'Horta diumenge a primera hora de la tarda.

· Si porteu autocaravana, no aparqueu als pàrquings de terra propers al Velòdrom perquè està prohibit. Es millor aparcar als carrers del voltant.

Al moment de la sortida

· A partir de les 6:00 hores, l'organització començarà a posar el segell de sortida al carnet de ruta amb indicació dels minuts que passen de les 6. Quan cada participant tingui el carnet segellat, pot prendre la sortida en el moment que desitgi.

En el transcurs de la prova

· La BPB és un brevet, no és ni una cursa ni una marxa. Es tracta d'una excursió individual i s'ha de respectar en tot moment la Llei de Seguretat Vial i el Reglament General de Circulació vigents. En cas de que algun participant sigui vist per un membre de l'organització no respectant alguna de les normes -per exemple, semàfor en vermell o pas de vianants-, serà automàticament desqualificat de la Ciclomarató.

· Precisament, per no ser una marxa, no hi ha tots els serveis que trobem en aquestes. Tot i que hi ha avituallament i marcatge de l'itinerari, no hi ha voluntaris regulant el trànsit, ni servei mecànic ni cotxe escombra pròpiament dit. No obstant això, en cas de sorgir un problema, l'organització intentarà ajudar a resoldre'l dins les seves possibilitats.

· Remarquem que no hi ha cap vehicle ni de la policia ni de la organització que vagi obrint la comitiva. Per tant no es té cap mena de prioritat especial respecte a d'altres usuaris de les carreteres.

· S'ha de portar el DNI i la llicència federativa en tot moment. No oblideu que passareu a França. També convé portar la targeta sanitària.

· S'ha de segellar el carnet de ruta a cada control, obligatòriament i sense cap excepció, dins dels horaris establerts d'obertura i tancament. No oblideu posar l'hora de pas.

· No es pot rebre ajuda de cap vehicle acompanyant fora dels punts de control.

· A la nit s'ha de portar roba reflectant i llums.

A l'arribada

· No oblideu signar el carnet de ruta abans de lliurar-lo al control d'arribada.

· A partir de migdia podreu recollir les bosses dipositades als controls C5, C6 i C7.

· Es podrà adquirir la medalla 600 km, editada per l'Audax Club Parisien per un import de 7 euros.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
A RECORDAR

Antes de la salida

· Inspección de la bicicleta y recogida de documentación. Viernes 23 de 18:00 a 21:00 horas y sábado 24 de 5:00 a 5:45 horas. Recomendamos ir el viernes para facilitar la puntualidad en la salida. Hay que llevar la licencia federativa en vigor.

· Equipad la bicicleta con luces suficientemente potentes como para ver y ser vistos. También hay que prever recambios.

· Las bolsas y mochilas que se han de transportar a los controles tienen que estar bien cerradas e identificadas. Estas bolsas llegarán al Velòdrom el domingo a primera hora de la tarde.

· Si lleváis autocaravana, no aparquéis en los parkings de tierra cercanos al Velòdrom porque está prohibido. Es mejor aparcar en las calles de alrededor.

En el momento de la salida

· A partir de las 6:00 horas, la organización empezará a poner el sello de salida en el carnet de ruta indicando los minutos que pasan de las 6. Cuando cada participante tenga el carnet sellado, puede tomar la salida en el momento que desee.

En el transcurso de la prueba

· La BPB es un brevet, no es ni una carrera ni una marcha. Se trata de una excursión individual y se ha de respetar en todo momento la Ley de Seguridad Vial y el Reglamento General de Circulación vigentes. En caso de que algún participante sea visto por un miembro de la organización no respetando alguna de las normas -por ejemplo, semáforo en rojo o paso de peatones-, será automáticamente descalificado de la Ciclomarató.

· Precisamente, por no ser una marcha, no existen todos los servicios que encontramos en ellas. Aunque hay avituallamientos y el itinerario está marcado, no hay ni voluntarios regulando el tráfico, ni servicio mecánico ni coche escoba propiamente dicho. Sin embargo, en caso de surgir un problema, la organización intentará ayudar a resolverlo dentro de sus posibilidades.

· Destacamos que no hay ningún vehículo ni de la policía ni de la organización que vaya abriendo la comitiva. Por lo tanto, no se tiene ningún tipo de prioridad especial respecto a otros usuarios de las carreteras.

· Se debe portar el DNI i la licencia federativa en todo momento. No olvidéis que pasaréis a Francia. También conviene la tarjeta sanitaria.

· Hay que sellar el carnet de ruta en cada control, obligatoriamente y sin ninguna excepción, dentro de los horarios establecidos de apertura y cierre. No olvidéis poner la hora de paso.

· No se puede recibir ayuda de ningún vehículo acompañante fuera de los puntos de control.

· Por la noche se ha de llevar ropa reflectante y luces.

A la llegada

· No olvidéis firmar el carnet de ruta antes de entregarlo en el control de llegada.

· A partir de mediodía podréis recoger las bolsas depositadas en los controles C5, C6 y C7.

· Se podrá adquirir la medalla 600 km, editada por el Audax Club Parisien por un importe de 7 euros.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada